Energieprestatiecertificaat

Naar aanleiding van de laatste wetgeving is een verkoper/verhuurder tegenwoordig verplicht om aan een kandidaat-koper/huurder een energieprestatiecertificaat (EPC) voor te leggen. Het EPC is verplicht voor alle woningen, appartementen, studio’s, vakantiewoningen, sociale woningen,… die verkocht of verhuurd worden. Het is voor tien jaar geldig en hoort dus bij de papieren van het goed. Enkel een energiedeskundige type A mag deze attesten afleveren. T.P.S. heeft hiervoor  een erkenning onder nummer EP08026.

Het belang van een correct opgemaakt attest kunnen we niet voldoende benadrukken. De energiedeskundige moet een vooraf bepaald stappenplan volgen, het inspectieprotocol. Dit is belangrijk voor de uniformiteit en correctheid van het EPC. Hij heeft hiervoor een erkende opleiding gevolgd en een examen afgelegd.

Het EPC geeft zowel de koper als verkoper en de huurder als de verhuurder een theoretisch zicht op hoe energiezuinig de woning is.

Het EPC moet voorgelegd worden aan alle kandidaat-kopers of -huurders. Het is dus belangrijk het attest aan te vragen vóór het te koop of te huur stellen van uw goed. Zowel op het aanwezig zijn van een attest als op de juistheid van dit attest voert het Vlaams Energieagentschap (VEA) controles uit. Inbreuken kunnen beboet worden met administratieve boetes van 500 tot 5000 Euro. De uiteindelijke koper krijgt het EPC bij de akte en het nummer van het attest wordt in de akte opgenomen. Bij verhuring krijgt de huurder een kopie van het attest.

Om een correct EPC te kunnen verkrijgen is het belangrijk dat de juiste gegevens verstrekt worden aan de energiedeskundige. Volgende documenten spelen hierbij zeker een belangrijke rol:

 • Plannen van de woning;
 • Technische gegevens van de verwarmingsinstallatie en sanitair warm water installatie;
 • Technische gegevens van ventilatie-, koelingsysteem indien aanwezig;
 • Technische gegevens van zonnecellen, zonneboiler indien aanwezig;
 • Iemand die de woning kent, is ter plaatse bij het bezoek.

Enkel volgende documenten mogen als bewijsmateriaal gebruikt worden en zorgen voor een juister/beter resultaat:

 • EPB aangifte, indien aanwezig;
 • Vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat;
 • Lastenboeken met vermelding van adres;
 • Subsidieaanvragen Vlaamse overheid;
 • Facturen van geregistreerde aannemers;
 • Facturen van bouwmaterialen, van ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitair warm waterinstallatie;
 • Technische documentatie van de ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitair warm waterinstallatie;
 • Gedateerde uitvoeringsdetails;
 • Vaststellingen uit werfverslagen, postinterventiedossier, vorderingsstaten of proces-verbaal van oplevering;
 • Chronologie a.d.h.v. foto's.

Contactinfo

Total Project Service bvba
Obroek 14
2470 Retie

Telefoon:
+32 14 31 08 75

E-mail:
info@total-project-service.be